Larpy w Twoim mieście - zróbcie to sami!

Kategoria: Tag:

W 2021 roku Stowarzyszenie Liveform prowadziło równolegle dwa projekty polegające na regularnym organizowaniu larpów. Pierwszym był “wyGRAmy Ustroń”, dofinansowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, drugim były “zGRAne Katowice” realizowane częściowo przy finansowym wsparciu miasta Katowice, w ramach projektu “Inicjatywy Partnerskie”. Bazując na doświadczeniach zdobytych w tych projektach przygotowaliśmy dla Was ten krótki podręcznik.
Oba te projekty miały te same cele: zwiększenie oferty kulturalnej, integrację lokalnej społeczności oraz wykształcenie grupy animatorów chcących włączyć się we współtworzenie tej lub podobnej inicjatywy.
Katowice - są ogromnym miastem, sercem aglomeracji, a Ustroń małym turystycznym miasteczkiem. Dzięki temu, że każdy z tych projektów funkcjonował w innym otoczeniu i w trochę innym formacie - mieliśmy unikatową szansę porównywania na bieżąco, jakie są różnice w ich dynamice. Niektóre działania które sprawdzały się w Katowicach, nie miały sensu w Ustroniu i odwrotnie.

Dodatkowo, wiele z zawartych w tej publikacji lekcji powstała na bazie rozmów i szkoleń z Coachem w projekcie “wyGRAmy Ustroń” - Piotrem Milewskim, który od 2013 w ramach działalności Stowarzyszenia Twórców Gier Funreal organizuje regularne spotkania z larpami. O udzielenie rad poprosiliśmy też członków grupy Larp Poland, którzy podzielili się z nami swoimi Dobrymi Radami.

Dodatkowe informacje

Copyright © Stowarzyszenie Liveform